..: خلسه :..

نمیدونم چرا و چی شد! حالا شاید بعدا فهمیدیم ولی دیگه نمیتونم توی پرشین بلاگ چیزی بنویسم.

به هر حال بلاگ اسکای رو بیشتر دوست داشتم از همون اولش. در ضمن دیگه سر کار نمیرم. دارم میرم یه کار دیگه بکنم.