..: خلسه :..

دست و دلم نمیره بهش!

گفتم که کار قبلی رو ول کردم همینجوری! همینجوریِ واقعی! یعنی دلیل منطقی ندارم براش! بعد باید برای این حرکت جدید خیلی دوندگی داشته باشم و تلاش و اصرار! باید چند روز صبح بلند بشم مثلا ساعت 6 بعد تا بعد از ظهر بدوم دنبال کارهای اداری ش. اما نمیتونم! فکر میکردم در انجام اینجور کارها واقعا متبحر شده باشم واسه ی همه ی بدبختیهایی که واسه ی کار قبلی کشیدم. اما نمیدونم چرا نمیشه! فقط من یکی اینجوری هستم؟ یعنی بقیه وقتی یه بار یک کار مهم رو درست انجام میدهند دفعات بعد بهتر انجامش میدهند. هه هه!