..: خلسه :..

بی خیال

بهترین کار اینه که لحظه ی آخر بزنی به بی خیالی. یعنی فقط لحظه ی آخر بی خیالی خوبه، و قبلش نه ولی بعدش چرا!! اگه پیش بینی ت این باشه که همه چیز خوب پیش میره یهو ممکنه اینطوری نشه و تو آمادگیش رو نداری! نه اینکه بعد ازینکه همه چیز اونجوری نشد که میخواستی بعدش بی خیال و راضی باشی، موقعی که داری میری یه کار مهم بکنی از موقعی که به location رسیدی دیگه فکرش رو نکن.